top of page
 • georgi759

Всички банкови сметки в един Microinvest акаунт - Отворено банкиране от IRIS Solutions

Актуализирано: 4.01


“Постигнахме автоматизация на 95% от контировките на банковите трансакции чрез решението, базирано на Отворено банкиране* от IRIS Solutions”, Виктор Павлов, собственик и управител на “Микроинвест”. В статията разкриваме какви са позитивите  при използване на Отворено банкиране в Microinvest и как може всеки счетоводител  да го активира в своя Microinvest акаунт. 


Управлявай всички банкови сметки на своите клиенти от един акаунт 

Счетоводството е трудно - ежедневната работа с парите на фирми е стресиращ и трудоемък процес. В днешно време то включва безброй банкови сметки, които трябва да бъдат управлявани 24/7. 

 

Какъв е проблемът?  

 • Средно по 5 сметки на клиент, в различни банки със сложен онлайн достъп 

 • Липса на цялостна видимост върху движенията на банкови сметки на клиентите 

 • Оперативни грешки, водещи до намалена ефективност на работа и пропуснати ползи 

 • Времето по “гонене” на фактури може да отнеме до 1/3 от работното време на счетоводителите 

Позитивите на Отвореното банкиране в Microinvest 

 • Управление на всички банкови сметки от един Microinvest акаунт  

 • Автоматично въвеждане на банковите трансакции 

 • Пълен поглед върху паричните потоци в реално време 

 • Премахване на оперативните грешки при обработване на банковите трансакции 

Как да активирам Отворено банкиране за счетоводители на Microinvest


Как да добавим и управляваме сметка в Microinvest


 

Какво е *Отворено банкиране? 


Отвореното банкиране (Open Banking) е концепция във финансовия сектор, която представлява отварянето на банковите данни за клиентите с цел споделяне на информация и предоставяне на услуги. Идеята зад Отвореното банкиране е да се насърчи конкуренцията, иновациите и да се подобри обслужването на клиентите чрез по-широк достъп до финансови продукти и услуги, да се автоматизират процеси и дейности.


Какво значи то за счетоводството? 


За счетоводителите, Отвореното банкиране е възможност за подобрение на начина, по който се обработват и използват банковите данни. Това включва следните аспекти:


Достъп до банковите сметки: 

 • Счетоводителите да получават по-лесен и бърз достъп до банковите сметки на клиентите си чрез счетоводните системи, които ползват

 • Информация за транзакции, баланси и други финансови данни се извлича по-ефективно и автоматизирано

Автоматизация на процесите: 

 • Чрез Отвореното банкиране, счетоводителите автоматизират много от ръчните процеси при обработката на банкова информация

 • Това води до по-голяма точност и ефективност във въвеждането на данни и счетоводни процеси

Сигурност и контрол върху данните: 

 • Отвореното банкиране гарантира сигурността при трансфера на данните, включително при споделянето им между различни платформи.

 • Клиентите и техните счетоводители имат по-голям контрол къде и как се използват и споделят техните финансови данни.

В заключение използването на Отвореното банкиране за счетоводителите представлява възможност за по-ефективна работа, по-голям контрол върху финансовите данни и възможност за използване на иновации в своята работа.
IRIS Solutions (“Айрис Солюшънс” ООД) е лицензирана платежна институция, регулирана от БНБ - лиценз като европейски доставчик на платежни услуги (PSP) в съответствие с Втората директива за платежни услуги (PSD2). Лицензът дава право на дружеството да предоставя платежни услуги за иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информация за сметка.
310 преглеждания0 коментара

Opmerkingen


bottom of page