top of page
  • Снимка на автораIRIS Solutions

Как оpen banking решения улесняват счетоводителите

Процесите се автоматизират и се минимизира възможността за грешки 27 януари 2023 г. София

Иновациите в счетоводната индустрия бяха тема на семинар, организиран от IRIS Solutions за клиентите на Microinvest. Представители на счетоводни къщи, финансови-счетоводни компании и корпоративни счетоводители бяха запознати с улесненията в ежедневието им, които носят базираните на отворено банкиране решения.

“Отвореното банкиране и решенията, които се базират на него, имат приложение в много различни области, но те внасят качествена промяна в работата на счетоводителите като освобождават човешки ресурс, пестят време и улесняват комуникацията с клиентите”, обясни Михаел Михайлов, директор Бизнес развитие в IRIS Solutions.Той демонстрира колко лесно, бързо и удобно

  • всички банкови сметки могат да се управляват в една среда,

  • как могат да се извършват плащания, посредством линк или с QR код, заложен във фактурите и

  • как се плащат сметките за вода чрез платежен линк в сайта на “Софийска вода” и др.

“Постигнахме автоматизация на 95% от контировките на банковите транзакции с последните нововъдение в счетоводния софтуер”, съобщи Виктор Павлов, собственик и управител на “Микроинвест” като представи най-новите функционалности в софтуерния продукт за счетоводна дейност.Възможностите, които дават отвореното банкиране и базираните на него решения, свеждат необходимостта от намеса на служители за осчетоводяване на транзакции едва в 5 до 10% от случаите.

Друга качествена промяна е фактът, че всички сметки във всички банки на даден клиент могат да се управляват и наблюдават на един екран. Сумите от транзакциите се наливат автоматично и необходимостта счетоводителят да въвежда ръчно данни или номера е сведена до минимум. По този начин и вероятността да бъдат допуснати неволни грешки се минимизира.

Тези значими достижения са възможни, благодарение на партньорството на “Микроинвеет” и IRIS Solutions.

Като доставчик за трети страни по PSD2 (Втората директива за платежните услуги на ЕК) IRIS Solutions дава възможност за достъп до сметките в над 50 банки в Югоизточна Европа.

28 преглеждания0 коментара

Kommentarer


bottom of page