Mask Group 182.png

С OPEN BANKING
ПО-ЕФЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РИСКА

 

Надеждно. Сигурно. Безопасно.
Как?

Group 16991.png

ПРОБЛЕМЪТ

В редица сфери на икономиката оценката на риска е неотменна част от дейността.  Банките, небанковите финансови институции, застрахователните компании, компаниите за стоково кредитиране, телекомуникационните компании, наемодателите и лизингодателите, колекторските дружества, управляващите лични финанси компании и одиторските компании базират ежедневно свои решения на оценка на риска.

РЕШЕНИЕТО

Open Banking дава на анализаторите на риск добре структурирани актуални данни, които допълват съществуващите процеси за кредитно оценяване и позволяват да се вземе
правилно информирано решение.

ПРОДУКТИ  И ПОЛЗИ

Чрез Open Banking е възможен цялостен финансов поглед върху клиента или партньора по договор.
Това помага да се намали рискът от неплащане.

Възможно е да се направи пълна и просто структурирана надеждна проверка на кредита в реално време.

Може лесно да се създаде изчерпателен списък на всички действия по сметката: постъпления, тегления и т.н.

Намален риск от неизпълнение на кредита чрез категоризиране на всички критични действия по сметката, по-специално връщане на плащания и плащания за събиране на дългове.

Благодарение на Open Banking анализаторите на риск могат да предвидят и предотвратят рискове чрез максимално ефективно използване на достъпените данни и иновативни технологии.


 

Rectangle 3018.png
Group 21151.png
Намалени
разходи
Rectangle 3018.png
noun_integration_3965224.png
Безпроблемна интеграция
Rectangle 3018.png
noun_on time_3698300.png
Плащания в реално време
Rectangle 3018.png
noun_fraud_3111000.png
Намаляване на онлайн измамите
Rectangle 3018.png
noun_digital_3092040.png
Изцяло дигитално преживяване
Rectangle 3018.png
Group 21169.png
Директен чекаут
Rectangle 3018.png
noun_report_413990.png
Подобрено отчитане
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_decline_2401315.png
Без такси за неуспешни и отказани транзакции

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА НА НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Ellipse 1127.png
Ellipse 1126.png
Path 31133.png
“Екипът на IRIS Solutions заразява с иновативните си и смели идеи, които с амбиция и ентусиазъм претворява в работещи решения. С тях открихме нови хоризонти за развитие на бизнеса си и възможност да предложим на клиентите си нови услуги”.
Деян Василев
СЕО Моите пари

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom