Mask Group 182.png

С OPEN BANKING
ПО-ЕФЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РИСКА

 

Надеждно. Сигурно. Безопасно.
Как?

Group 16991.png

ПРОБЛЕМЪТ

В редица сфери на икономиката оценката на риска е неотменна част от дейността.  Банките, небанковите финансови институции, застрахователните компании, компаниите за стоково кредитиране, телекомуникационните компании, наемодателите и лизингодателите, колекторските дружества, управляващите лични финанси компании и одиторските компании базират ежедневно свои решения на оценка на риска.

РЕШЕНИЕТО

Open Banking дава на анализаторите на риск добре структурирани актуални данни, които допълват съществуващите процеси за кредитно оценяване и позволяват да се вземе
правилно информирано решение.

ПРОДУКТИ  И ПОЛЗИ

Чрез Open Banking е възможен цялостен финансов поглед върху клиента или партньора по договор.
Това помага да се намали рискът от неплащане.

Възможно е да се направи пълна и просто структурирана надеждна проверка на кредита в реално време.

Може лесно да се създаде изчерпателен списък на всички действия по сметката: постъпления, тегления и т.н.

Намален риск от неизпълнение на кредита чрез категоризиране на всички критични действия по сметката, по-специално връщане на плащания и плащания за събиране на дългове.

Благодарение на Open Banking анализаторите на риск могат да предвидят и предотвратят рискове чрез максимално ефективно използване на достъпените данни и иновативни технологии.


 

Rectangle 3018.png
Group 21151.png
Намалени
разходи
Rectangle 3018.png
noun_integration_3965224.png
Безпроблемна интеграция
Rectangle 3018.png
noun_on time_3698300.png
Плащания в реално време
Rectangle 3018.png
noun_fraud_3111000.png
Намаляване на онлайн измамите
Rectangle 3018.png
noun_digital_3092040.png
Изцяло дигитално преживяване
Rectangle 3018.png
Group 21169.png
Директен чекаут
Rectangle 3018.png
noun_report_413990.png
Подобрено отчитане
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_decline_2401315.png
Без такси за неуспешни и отказани транзакции

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА НА НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Ellipse 1127.png
Ellipse 1126.png
Path 31133.png
“Екипът на IRIS Solutions заразява с иновативните си и смели идеи, които с амбиция и ентусиазъм претворява в работещи решения. С тях открихме нови хоризонти за развитие на бизнеса си и възможност да предложим на клиентите си нови услуги”.
Деян Василев
СЕО Моите пари

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.