top of page
Mask Group 182.png

ОПОЗНАЙ И ИДЕНТИФИЦИРАЙ КЛИЕНТИ ЛЕСНО С OPEN BANKING

Облекчено и бързо онбордване и рисково идентифициране на нови клиенти.

Познаване на финансовото поведение  на клиентите.
Задълбочен поглед върху рисковите аспекти в поведението на клиентите.

ПРОБЛЕМЪТ

Днес институциите са задължени да познават добре своите клиенти, както в момента, в който установяват делови взаимоотношения, така и в процеса на работа с тях. Събирането на достоверна и ясна информация в този аспект е не-лесна и понякога е свързано с реализирането на значителни разходи, а пропуски в изпълнение на регулаторните изисквания, може да доведат до много тежки финансови санкции.

РЕШЕНИЕТО

С Open banking е много лесно да идентифицираш и верифицираш даден клиент като клиент на финансова институция, събереш достоверна информация за структурата на паричните му потоци, техните източници, да формираш и надграждаш задълбоченото познаване на клиента.

ПРОДУКТИ  И ПОЛЗИ

Встъпването в делови взаимотношения с нов клиент, често е свързано с поемането на допълнителни рискове и трудното осигуряване на достатъчно добра информация за клиента.

Чрез изградените от IRIS Solutions интерфейсни връзки към доставчиците на платежни услуги по обслужване на сметки, корпорациите могат да обогатят процеса си за онбордване на клиенти с потвърждение от финансова институция, където вече са осъществени процедури по Опознай своя клиент (KYC) и Произход на средствата (AML).

Благодарение на възможността за анализ на данните от банковите транзакции на клиента от неговото минало, събрани и анализирани с помощта на способите на Open Banking, институциите значително могат да оптимизират своите разходи и да снижат риска от встъпване е във взаимотношения с клиенти с висок риск, както и да се предпазят от нежелани регулаторни санкии.

Агрегирането на финансовите транзакции на клиентите, предоставя изкключително достоверна и изчерпателна информация относно структурата на техните приходи и естеството на финансовото им поведение от гледна точка на разходи. 

Възможността за детайлен анализ на структурата на разходите пресъздава изкючително точна картина за финансовото поведение, включително на рисковият профил на клиента.

Използването на данните благодарение на Open banking решенията, е прекрасна възможност за задълбочен анализ на клиентското поведение в неговата динамика, формирането на точен клиентски профил, позволяващ по-доброто управление на взаимотношенията както от бизнес така и от риск гледна точка.
 

Rectangle 3018.png
Group 21151.png
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_integration_3965224.png
Безпроблемна интеграция
Rectangle 3018.png
noun_on time_3698300.png
Плащания в реално време
Rectangle 3018.png
noun_fraud_3111000.png
Намаляване на онлайн измамите
Rectangle 3018.png
noun_digital_3092040.png
Изцяло дигитално преживяване
Rectangle 3018.png
Group 21169.png
Директен чекаут
Rectangle 3018.png
noun_report_413990.png
Подобрено отчитане
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_decline_2401315.png
Без такси за неуспешни и отказани транзакции

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА НА НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Ellipse 1127.png
Ellipse 1126.png
Path 31133.png
"Сътрудничеството ни с компании като IRIS Solutions – нашия технологичен партньор в реализирането на проекта „Мултибанкинг“, направи възможно „Инвестбанк“ АД да се превърне в първата изцяло българска банка, която предлага услугата Отворено банкиране на своите клиенти. Вярвам, че това е важна стъпка към света на Отворените финанси, която открива огромни възможности за всички участници в процеса."
Мая Станчева
Изпълнителен директор "Инвестбанк" АД
bottom of page