Mask Group 182.png

OPEN BANKING ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Без излишни разходи.

Без ангажиране на допълнителни ресурси.

Ние вярваме, че кооперирането е в основата на бъдещето развитие на отвореното банкиране.

Group 16991.png

ПРОБЛЕМЪТ

Нeзависимо, че регулаторът е поставил по-ограничения към желаещите да се регистрират като доставчици на платежни услуги за отворено банкиране, организирането на технологичната и инфраструктурна подкрепа за да се свържиш с всички банки на пазара е процес, който отнема изключително много усилия и време.

Group 21172.png

РЕШЕНИЕТО

Ние убедено вярваме, че за да бъде успешен Open Banking, то кооперирането на ТРР-та от различни райони и държави на Европа е повече от задължително.
IRIS Solution с вложени над 2 години усилия успешно интегрира над 30 ДПУОС от България, Румъния и Гърция и продължава в други държави от Югоизточна Европа.
Чрез нас лесно ще достигнете до банките от региона и техните клиенти.

ПРОДУКТИ  И ПОЛЗИ

С IRIS PSD2 HUB ние даваме възможност на всеки бизнес желаещ да интегрира отворените финансови и банкови данни от банки в Югоизточна Европа.
Лесен и ефективен начин за управление на рисковете, свързани с отделянето на допълнителни ресурси. 

Получаваш достъп до актуалната финансова информация клиенти на ДПУОС само с интегрирането на един интерфейс.

Бърз и безпроблемен процес по протичане на транзакции - използват се познати и налични на пазара стъпки и инфраструктура. В ядрото на процеса стоят програмни интерфейси API, които значително подобряват комуникацията между страните в процеса. Забравете за сложните системи за авторизация и сетълмент отнемащи дни и изискващи специализирани системи.

Технологията е изградена с идеята да бъде удобна и лесно използвана от програмисти.


 

Rectangle 3018.png
Group 21151.png
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_integration_3965224.png
Безпроблемна интеграция
Rectangle 3018.png
noun_on time_3698300.png
Плащания в реално време
Rectangle 3018.png
noun_fraud_3111000.png
Намаляване на онлайн измамите
Rectangle 3018.png
noun_digital_3092040.png
Изцяло дигитално преживяване
Rectangle 3018.png
Group 21169.png
Директен чекаут
Rectangle 3018.png
noun_report_413990.png
Подобрено отчитане
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_decline_2401315.png
Без такси за неуспешни и отказани транзакции

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА НА НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Ellipse 1127.png
Ellipse 1126.png
Path 31133.png
“Екипът на IRIS Solutions заразява с иновативните си и смели идеи, които с амбиция и ентусиазъм претворява в работещи решения. С тях открихме нови хоризонти за развитие на бизнеса си и възможност да предложим на клиентите си нови услуги”.
Деян Василев
СЕО Моите пари

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.