Mask Group 182.png

OPEN BANKING ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Без излишни разходи.

Без ангажиране на допълнителни ресурси.

Ние вярваме, че кооперирането е в основата на бъдещето развитие на отвореното банкиране.

Group 16991.png

ПРОБЛЕМЪТ

Нeзависимо, че регулаторът е поставил по-ограничения към желаещите да се регистрират като доставчици на платежни услуги за отворено банкиране, организирането на технологичната и инфраструктурна подкрепа за да се свържиш с всички банки на пазара е процес, който отнема изключително много усилия и време.

Group 21172.png

РЕШЕНИЕТО

Ние убедено вярваме, че за да бъде успешен Open Banking, то кооперирането на ТРР-та от различни райони и държави на Европа е повече от задължително.
IRIS Solution с вложени над 2 години усилия успешно интегрира над 30 ДПУОС от България, Румъния и Гърция и продължава в други държави от Югоизточна Европа.
Чрез нас лесно ще достигнете до банките от региона и техните клиенти.

ПРОДУКТИ  И ПОЛЗИ

С IRIS PSD2 HUB ние даваме възможност на всеки бизнес желаещ да интегрира отворените финансови и банкови данни от банки в Югоизточна Европа.
Лесен и ефективен начин за управление на рисковете, свързани с отделянето на допълнителни ресурси. 

Получаваш достъп до актуалната финансова информация клиенти на ДПУОС само с интегрирането на един интерфейс.

Бърз и безпроблемен процес по протичане на транзакции - използват се познати и налични на пазара стъпки и инфраструктура. В ядрото на процеса стоят програмни интерфейси API, които значително подобряват комуникацията между страните в процеса. Забравете за сложните системи за авторизация и сетълмент отнемащи дни и изискващи специализирани системи.

Технологията е изградена с идеята да бъде удобна и лесно използвана от програмисти.


 

Rectangle 3018.png
Group 21151.png
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_integration_3965224.png
Безпроблемна интеграция
Rectangle 3018.png
noun_on time_3698300.png
Плащания в реално време
Rectangle 3018.png
noun_fraud_3111000.png
Намаляване на онлайн измамите
Rectangle 3018.png
noun_digital_3092040.png
Изцяло дигитално преживяване
Rectangle 3018.png
Group 21169.png
Директен чекаут
Rectangle 3018.png
noun_report_413990.png
Подобрено отчитане
Намалени разходи
Rectangle 3018.png
noun_decline_2401315.png
Без такси за неуспешни и отказани транзакции

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА НА НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Ellipse 1127.png
Ellipse 1126.png
Path 31133.png
“Екипът на IRIS Solutions заразява с иновативните си и смели идеи, които с амбиция и ентусиазъм претворява в работещи решения. С тях открихме нови хоризонти за развитие на бизнеса си и възможност да предложим на клиентите си нови услуги”.
Деян Василев
СЕО Моите пари

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom