top of page
  • georgi759

Най-ефикасният checkout за е-commerce Плати с банка вече и на Magento
 

Всеки търговец със сайт на Magento вече може да активира "Плати с банка/Pay by Bank" на IRIS Solutions. Плати с банка представлява метод за онлайн плащания, който съчетава удобство, ефикасност и скорост.

 

Този тип метод позволява директни плащания от банкова сметка на клиента в банкова  сметка на търговеца с няколко клика, без да се налага клиентите да въвеждат чувстви-телни финансови данни. Основните предимства на "Плати с банка/Pay by Bank" за по-требителите са:   

  • Удобство - плащане с няколко клика от различни сметки

  • Ефикасност  - спестявате до 80% от разходите по checkout, в сравнение картовите схеми 

  • Бързи плащания: Плащанията се извършват много бързо, а в някои случаи търговците могат да получат парите си в рамките на 10 секунди;  

  • Опция Refund - възможност за бързо и лесно връщане на средства по сметка на клиента

  • Не издавате касов бон, тъй като плащането всъщност е дигитален банков превод от сметка в сметка;

 

 

Ако сте предприемач и използвате Magento за своята плат-форма имаме специално предложение за вас:  при активиране на услугата до 30.04.2024 г. получавате:  

 

  • Без интеграционна такса 

  • Без такса за техническа поддръжка през първите 12 месеца от действието на договора 

  • Без такси за трансакции до 01.06.2024 г. След този период търговецът заплаща такса в размер на 0,55% от стойността на всяка трансакция 

 За повече информация натиснете бутона по-горе или пишете на: sales@irisbgsf.com
Какво е “Плати с банка/Pay by Bank"  

 

– Плати с банка/ Pay by Bank дава на потребителите по-голям избор, като същевреме-нно позволява на бизнеса да приема незабавни плащания от сметка в сметка от всеки, който има платежна сметка. Това е лесен начин за всеки - фирма или физически лице - да плати директно от сметката си. След като потребителят се удостовери по оби-чайният си начин, например с помощта на своя Face ID, пръстов отпечатък или токън, парите се придвижват от неговата сметка към сметка на търговец, ютилити дружество, мобилен оператор и т.н. моментално. 

 

Плати с банка/ Pay by Bank допълва настоящата платежна екосистема.  

Потребителите получават метод на плащане, който има всичко желано и очаквано – познатост, бързина, надеждност и удобство. 

 

Прочетете повече информация ТУК 

 

 

Повече за Айрис Солюшънс   IRIS Solutions (“Айрис Солюшънс” ООД) е лицензи-рана платежна институция, регулирана от БНБ - лиценз като европейски доста-вчик на платежни услуги (PSP) в съответствие с Втората директива за платежни  услуги (PSD2). Лицензът дава право на дружеството да предоставя платеж-ни услуги за иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информа-ция за сметка.  IRIS Solutions е водещият доставчик на Отворено банкиране в Югоизточна Европа (ЮИЕ). Интегрирали сме повече от 60+ банки и финан-сови институции от региона. Към февруари 2024 г. покриваме 95%+ от финан-совите институции в Югоизточна Европа. 

 

52 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page