top of page
  • IRIS Solutions

IRIS Solutions и LogSentinel реализираха успешен проект за подобряване на информационната сигурност

Актуализирано: 9.07.2021 г.Благодарение на програмата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на ИАНМСП IRIS Solutions в партньорство с LogSentinel реализира успешен проект за подобряване на информационната сигурност.Чрез интеграция на иновативното решение SentinelTrails към системите на IRIS Solutons бе осигурена информационна сигурност от най-високо ниво, благодарение на модерни технологии като блокчейн и изкуствен интелект. Отличното партньорство значително подобри процесите на IRIS Solutions в три основни направления:

  • откриване на аномалии и подозрителна дейност в системите им;

  • защита на записите и доказателствен материал при последващо разследване на нередности;

  • управление и оптимизация на работните процеси, посредством наблюдение на всички бизнес събития в реално време.

Интеграцията на SentinelTrails към системите на IRIS Solutions помогна не само да се минимизира рискът от вътрешни и външни кибератаки, но също така да се постигне съответствие с всички законови изисквания към компанията. Подобни са заложени в регламент (ЕС) 2016/679, както и в Наредбата за минимални изисквания за мрежова сигурност.

Проектът бе по процедура BG16RFOP002-2.015 “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”.

78 преглеждания0 коментара

Opmerkingen


bottom of page