top of page
  • georgi759

Experts Talk: Иновации в счетоводството - Отворено банкиранеПовече за Мария Коларова: Завършила е Университета за национално и светов-но стопанство, магистър Финанси и кредит. Мария има 28  години  стаж като Главен счетоводител. Професионалният ѝ път преминава през  финансист на  Обединена Българска Компания АД - София, Данъчен инспектор Ревизии към ТД на НАП-Разград и Главен счетоводител на Пилко ЕООД. През 2000 г. Мария  основава Счетоводна кантора "Аспида" ЕООД. 

1. Къде в работата си прилагате Отворено банкиране? И как интегрирането на  Отворено банкиране в Microinvest повлиява на Вашите счетоводни процеси? 


Мария Коларова: От 2022 година, основната цел на Счетоводна кантора “Аспида” е да предлага оперативно счетоводно обслужване, което е много добре прието от по-големите компании. Това, което им даваме е във всеки един момент да имат възмож-ност да получават информация за финансово-счетоводните процеси в дружеството.  Постигането на тази цел става единствено с внедряването на нови технологии, и така достигнахме до счетоводните услуги, базирани на Отвореното банкиране (“ОБ”).  ОБ из-ползваме ежедневно, като това ни пести много време, а “спечеленото време” превръ-щаме в допълнителни консултации с клиентите, както и за надграждане на подготовкатани спрямо динамично променящата се нормативна уредба. 


2. Кои други предимства намирате при използването на Отворено банкиране във  Вашия счетоводен софтуер и оправдаха ли се Вашите очаквания?  


Мария Коларова: Когато стартирахме работа с Отворено банкиране през месец  декември 2023, в началото бяхме неуверени, но много бързо видяхме ползите, за които споменах по-горе. От скоро комбинираме успешно Отвореното банки-ране от Айрис Солюшънс с друга иновативна услуга на Микроинвест -  обвързване на  банковите трансакции с фактурите. Така процесът по осчетоводяване стана още по-бърз и успяваме да намалим възможността за човешки грешки до минимум. 


3. Срещате ли някакви предизвикателства или ограничения при използване на Отворено банкиране в счетоводните Ви процеси? Ако е така, как се справяте с тези предизвикателства? 


Мария Коларова: Ограниченията, които срещаме в работата си с ОБ основно  произлизат от самите банки и интерфейсите, през които ни дават банковите данни. Понякога се случва да не работят експортните файлове на банките или пък да изпит-ваме затруднения  при активирането на облачната банкова сметка. Разбира се, това  усложнява работата ни, но с повече комуникация с банките нещата бързо се оправят. 

 

В края бих искала да ми позволите да отправя една препоръка към екипа на Ай-рис Солюшънс: трябва все повече да популяризирате Отвореното банкиране и при-ложението му в счетоводството сред банковите институции. Банките трябва да работят с нашите финансови ресурси и да ни предоставят всяка съвременна  технология навреме. Това ще ни позволи да станем по-бързи и  по-добри в работата си. 

 

 Ако искате да автоматизираме и Вашето счетоводство натиснете бутона по-долу ↓↓↓ 

 

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page