За нас

"Айрис Солюшънс" е платежна институция, лицензирана от БНБ. Съгласно предоставения лиценз дружеството може да предоставя платежни услуги по чл. 4 т.7 и 8 от ЗПУПС – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация по сметка. Притежаваме лиценз за европейски доставчик на платежни услуги (PSP) в съответствие с Втората директива за платежните услуги ( PSD 2 ). Ние никога не съхраняваме информация, която може да се използва за достъп до Вашата банкова сметка. Ние прилагаме най-високия стандарт за криптиране в допълнение към прилаганите от банките системи за сигурност.

Нашата мисия е да създадем достъпна и сигурна дигитална среда, която да свързва бизнеса и неговите клиенти.

Макар и дигитални в работата си, визията ни е да запазим човешкото във всеки от нас по пътя, който сме избрали да следваме.