Доставка на информация по сметка

В качеството си на регистриран  доставчик на услугата по предоставяне на информация по сметка Айрис Солюшънс може да предостави възможността на всички клиенти на банка / платежна институция / да ползват услуги за Информация по сметка,  включващи:

 • Списък на наличните сметки;

 • Баланс на дадена сметка;

 • Списък на транзакциите по конкретна сметка, включително салда, ако е приложимо;

 • Извлечение по дадена сметка или на списък от всички достъпни сметки във връзка дадено съгласие;

Услугата се отнася за доставчици на услуга за обслужване на сметки на (ДПУОС) на територията на Рeпублика България.

Дигитален портфейл / wallet /

Услугата се предоставя посредством софтуерна апликация (APP) - мобилно приложение съвместимо за Android и IOS.

 

Приложението изпълнява функциите на дигитален портфейл за сметки /digital wallet/ и позволява на неговия ползвател да:

​​

 • добавя сметка/и;

 • получава информация за наличността по сметките си:

 • получава история на транзакциите по платежната/ите си сметка/и;

 • инициира транзакции към търговци;

 • осъществява person-to-person плащания;

 • осъществява споделени плащания / split payments /;

 • трупа бонус точки от всяка транзакция;

 

В приложението може да бъде  интегриран модела за ЗУИ на платежната институция, която желае да го предостави на своите клиенти.

Услугата включва предоставяне на приложението като White-label, неговата поддръжка и интегриране на ЗУИ.

Платежен терминал за приемане на плащания

Услугата се предоставя посредством платежен терминал за приемане на плащания, инициирани от платежна сметка от търговци във физически обекти или онлайн търговци.

Платежният терминал за приемане на плащания във физически обекти се базира на приложение съвместимо с Andorid и IOS, което позволява избягване на специален хардуер /POS терминали/.
 

Реализацията на платежният терминал при онлайн търговци (сайтове) се осъществява чрез plug-in за финализиране на покупка за популярните CMS системи

Управлението на търговските обекти  се реализира през web-базирана платформа.

Реализираните услуги от Айрис Солюшънс осигуряват иновативен процес за плащания и дават възможност за съществено намаляване на инвестиционните разходи за осигуряване на платежни терминали и поддръжката им.

ПЛАЩАНЕТО - УДОБНО, СИГУРНО И ИЗГОДНО

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn