PSD2 HUB

 

PSD2 HUB на "Айрис Солюшънс" е платформа, която изпълнява функциите

на агрегатор на данни във връзка  с реализацията на услугата по доставка на информация по сметка, която е в основата на услуги като:

 

  • Управление на лични финанси;

  • Оценка на риска;

  • Продуктово развитие;

  • Финансово - счетоводно управление.

IRIS SOLUTIONS PSD2 HUB.jpg

Чрез PSD 2 HUB "Айрис Солюшънс" създава възможността всяка една платежна институция да интегрира в дигиталните си канали услугата по иницииране на плащане, което позволява на нейните клиенти да инициират плащане от платежна сметка на другa институция ( банка, платежна институция ).

Предимства:

  • Достъп до банките на българският пазар, чрез един API;

  • Актуална информация за до банковите сметки;

  • Без необходимост от  създаване на допълнителни механизми, за  съхранение на чувствителни данни;

  • Повече от 2 години опит в развитието на Open-banking решения.

Към 20.01.2021г. в PSD2 HUB  на "Айрис Солюшънс" успешно са интегрирани 11 български банки, както и Raiffeisen Bank Romaniа, UniCredit Bank Romania,National Bank Of Greece (NBG), Alpha Bank Greece, Revolut и Paysera.