top of page
  • margarita982

Experts Talk: Отвореното банкиране през 2024: Предизвикателства, възможности и бъдещето на финансовите плащания

Актуализирано: 12.02
Интервю със Селда Али, технически директор на IRIS Solutions През последните години финансовият пейзаж претърпя трансформираща еволюция, движена от технологичния напредък и променящите се очаквания на потребителите. Отвореното банкиране, първоначално замислено да насърчава иновациите и конкуренцията, се превърна в основна сила, променяща начина, по който хората и фирмите взаимодействат със своите финанси. Интервюирахме Селда Али, главен технически директор на IRIS Solutions, за да разгледаме текущото състояние на Отвореното банкиране, изследвайки ролята му за насърчаване на финансовото приобщаване и технологичните тенденции, които движат инерцията му.  I. Aктуалните предизвикателства пред пазара на Отворено банкиране в Европа включват 

Въпрос: Какви са настоящите предизвикателства пред пазара на Отворено банкиране в Европа? 

Селда Али: Голяма част от целите на Отвореното банкиране и PSD 2 бяха успешни - в днешно време банковите данни са много по-достъпни и трети страни имат достъп до данни за трансакции, които могат да създават потребителски профили и да предоставят информация за потребителите. Въпреки това предизвикателства като закъснения в започването на сетълмент, изисквания за сигурност и съответствие все още представляват значителни пречки. Нестандартизираният API достъп допълнително допринася за фрагментирания пазар, оказвайки влияние върху времето за доставка на услуги и ограничавайки взаимоотношенията с доставчици. Въпреки тези предизвикателства, доставчиците на услуги като нас, IRIS Solutions, намираме иновативни начини за подобряване на клиентското изживяване. Ето защо защо смятам, че пътуването на Отвореното банкиране в Европа постига успехи в достъпността до банкови данни, но има и още какво да желаем.

II. Растеж, рискове и възможности в Отвореното банкиране   Въпрос: Какъв е очакваният темп на растеж за Отвореното банкиране от 2024 г. до 2030 г. и как варира в различните региони или пазарни сегменти? Какви рискове и възможности идват с този растеж?   

Селда Али: Преди десетилетия достъпът и управлението на финансови данни беше далечен и изтощителен процес за потребителите, близо до невъзможен. През последните години Отвореното банкиране насърчи финансовите иновации чрез опростяване и превръщайки цифровото банкиране в много по-човешки процес. Концепцията за Отворено банкиране служи за две основни цели: 1. насърчаване на здравословна конкуренция и иновации в рамките на финансовата екосистема и 2. подобряване на цялостното клиентско изживяване.

Това, което виждаме днес, е, че глобалният пазар на Отворено банкиране е в забележителна траектория, с прогнозиран средногодишен комбиниран ръст от 25,47% от 2024 до 2030 г. Този растеж се задвижва от технологии като облачни изчисления, AI, Machine Learning, блокчейн и т.н. Въпреки че Отвореното банкиране носи прозрачност, ефективност и подобрено клиентско изживяване има и много рискове по пътя. Бих ги споменала само накратко: фрагментирано клиентско изживяване, нуждата от големи инвестиции в технологии и потенциални финансови измами. Всичко това изисква сериозна работа както от частния, така и от публичния сектор.  III. Незабавните плащания и въздействието им върху Отвореното банкиране Въпрос: Как решението на Европейския парламент за незабавните плащания ще се отрази на Отвореното банкиране? Селда Али: Решението на Европейския парламент гарантира, че паричните преводи ще бъдат супер бързи, пристигащи само за десет секунди. Това помага на Отвореното банкиране, защото хората и фирмите могат да получат парите си незабавно и безопасно. Също така гарантира, че измамите се държат под контрол и клиентите могат да определят ограничения за това колко пари могат да бъдат преведени, което им дава още по-голяма сигурност. Като цяло незабавните плащания правят Отвореното банкиране още по-лесно, по-бързо и по-безопасно за всички участници, което от своя страна ще даде още един тласък на създаването на компании и решения за отворено банкиране. IV. Предизвикателства при внедряването на платежни услуги от типа "сметка в сметка" (Account-to-account/A2A)  Въпрос: Какви предизвикателства възникват с нарастването на услугите за незабавни плащания при плащанията от сметка в сметка (A2A)? Какво виждате в ежедневната си работа по осигуряване на безпроблемна интеграция? Можем ли да говорим за широко разпространение на Отвореното банкиране в различни платформи?  Селда Али: Плащанията A2A революционизират начина, по който извършваме трансакции, като правят прехвърлянето на средства по-лесно, по-бързо и много по-рентабилно за физически лица и фирми. Има доста предизвикателства, които идват с него. Една от тях е сигурността – нека си признаем - при плащанията A2A рискът от измами и киберпрестъпления може да се увеличи. Тъй като все повече и повече трансакции се извършват онлайн, от съществено значение е да се внедрят технологии за многофакторно удостоверяване и криптиране, за да се защити чувствителната информация. 

Друго предизвикателство е липсата на стандартизация. Различните платежни системи имат различни стандарти, което затруднява съвместната им работа. Има нужда от общ стандарт, който може да се използва във всички платежни системи, за да се гарантира еднородност и оперативна съвместимост. И накрая, има нужда да се образоват потребителите и предприятията за ползите и рисковете от плащанията A2A. Много хора все още не са запознати с технологията. Повишаването на осведомеността и предоставянето на информация за ползите и рисковете от плащанията A2A помага много. И тук, отново, се нуждаем от натиска от всички заинтересовани играчи – TPP-та, банки, регулатори, политици и т.н., дори академичните среди. Това е маратон, не спринт. 


V. Влияние на плащанията A2A върху поведението на потребителите  Въпрос: Как очаквате нарастващото разпространение на плащанията сметка в сметка, стимулурано от използването на дигитални портфейлия, да повлияе на поведението на  потребителите и цялостното разбиране за това как правим разплащания?   Селда Али:  Отворените банкови плащания от типа "сметка в сметка" (A2A) отбелязват огромна промяна в глобалния финансов сектор. A2A на практика спомагат заобикалянето на картовите плащания и това създава една нова реалност за финансите в Европа и света. Това е силно ускорено и от дигиталните портфейли, които отвеждат потребителите още по-далеч от традиционните методи на плащане. Някой наши читатели ще си кажат "Какво правят дигиталните портфейли за A2A?" - На практика дигиталните портфейли е, внедрявайки A2A плащанията, най-често за допълване на сметката (top-up) правят , така че A2A стават все по-достъпни за крайните потребители. Тази промяна фундаментално трансформира начина, по който хората взаимодействат с парите и финансовите услуги - хората разбират, че нямат нужда от скъп посредник, който да забавя процеса по прехвърляне на парите им от сметка в сметка. В края на деня всички нови бизнес тенденции, за които някои по-футуристични експерти говорят се сбъдват: анализиране на поведението на клиентите на базата на неговата финансова дейност, изграждане на цялостни финансови профили и управление на риска, и т.н. Създава се една нова реалност, където процесът по познаването на клиента е по-достъпен и решаващ за даване на възможност на бизнеса да взема по-информирани решения и съответно да расте. VI. Навигиране на съответствието при приемане на Отворено банкиране

Въпрос: Като се има предвид различното ниво на приемане и внедряване на Отворено банкиране в различните държави в световен мащаб, как могат бизнесите да се справят със сложността на съответствието с регулациите (compliance) и внедряването на софтуер в различни регулаторни среди и изисквания, особено на пазари с различни подходи като ЕС? Селда Али: В глобалния свят, в който живеем, границите между финансовите услуги и другите индустрии се размиват. Безспорно, в днешно време законодателството и регламентите по внедряването на Отвореното банкиране са изключително изискващи. Така е в световен мащаб и за да отговори на тях една компания се изискват съгласувани усилия за осведоменост (познаване в най-добра степен на изискванията), регулаторно сътрудничество и технологични подобрения.

За да може компаниите да се възползват максимално от новите възможности, те трябва да инвестират в технологии, да съгласуват дългосрочните стратегии с променящите се регулаторни условия, като постоянно поставят с най-висок приоритет защитата на данните на клиентите си. Смятам обаче, че на първо място компаниите трябва да разберат, че Отвореното банкиране и заложеното в него връщане на контрол на данните обратно на клиентите им е не просто регулаторно изискване, а е добра бизнес възможност и ниша, която може да промени за добро траекторията на техния бизнес.  

VII. Съвети за внедряване на Отворено банкиране

Въпрос: Кои са трите ключови съвета, които бихте дали на всяка компания, която иска да внедри Отворено банкиране в ежедневния си бизнес?   Селда Али:  1. Фокусирайте се върху клиентите и техните нужди

2. Мислете стратегически и инвестирайте в технологии

3. Не забравяйте и за законодателното съответсвие (compliаnce).


Поставяйки клиентите си в центъра на вашата стратегия за Отворено банкиране, бъдете прозрачни за това как ще се използват техните данни и за какво. Създайте удобни за потребителя интерфейси, които дават възможност клиентите ви да контролират и управляват своите данни. Установяването на доверие е от ключово значение при внедряване на Отвореното банкиране. Силно вярвам, че ориентираният към клиента подход не само отговаря на регулаторните изисквания, но също така подобрява вашата репутация и взаимоотношения с клиентите. 

Въз основа на откритата комуникация с клиентите си създайте ясна стратегия и внедрете стабилна технология, съобразена с дългосрочните цели и регулаторните изисквания. Това е моята рецепта за успешно внедврява сферата на Отвореното банкиране. 66 преглеждания0 коментара

Opmerkingen


bottom of page