top of page
  • georgi759

Experts Talk: Бъдещето на Отвореното банкиране - Compliance & AML

Актуализирано: 28.03

Повече за Милен Минев


Милен Минев завършва Магистърска степен "Финанси" в Стопанската академия "Д.А.Ценов" в град Свищов и работи над 15 години в банковия сектор. Бил е специалист "Продажби" в различни банки и компании като Алианц Банк България, "МКБ Юнионбанк", "Емпорики Банк - България", "Креди Агрокол България" и ТБ "Виктория" ЕАД. Милен е един от първите служители на "Айрис Солюшънс", където заема позицията на ръководител на отдела "Съответствия и предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм". С блестящата си кариера и разнообразния си опит в различни области на финансовия сектор, Милен Минев е утвърден професионалист и незаменим експерт в областта на банковите услуги и финансовите операции. 


Каква роля играят нововъзникващите технологии като изкуствен интелект и блокчейн в бъдещето на регулаторно съответствие и Anti-money laundering в екосистемата на Отвореното банкиране?   


В бързоразвиващия се технологичен свят, от съществено значение е да можеш да поддържаш темпото, прилагайки иновативни методи за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. С помощта на блокчейн, банките и финансовите институции могат да осигурят прозрачност и сигурност на финансовите трансакции. Точно това го прави една от най-обещаващите технологии за целите на мерките против прането на пари. (на английски “Anti money laundering - AML”).

От друга страна, софтуерът за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, базиран на машинното обучение (от англ. “Machine Learning”), може незабавно да идентифицира моделите и схемите за пране на пари, да открие всякакви подозрителни дейности в големи обеми от данни и да предотврати дори най-изобретателните методи, използвани от престъпниците.

Вярвам, че както блокчейн, така и изкуственият интелект са бъдещето на AML и само тези, които могат да ги внедрят в ежедневната си работа, ще просперират.


Как фирмите могат да бъдат в крак с променящите се регулаторни правила за AML в Open Banking? 


За да бъдат в крак с промените в регулаторните правила за борба с прането на пари (AML) в сферата на Отвореното банкиране, компаниите трябва да предприемат няколко проактивни стъпки:

На първо място те трябва да бъдат нащрек за всякакви промени в правилата за борба с изпирането на пари, като редовно проверяват за актуализации на съответните разпоредби, абонират се за регулаторни бюлетини на надеждни източници и се информират за нововъзникващите тенденции и най-добри практики. За да бъде в крак с най-новите разработки в регулациите, специалистите по AML трябва да посещават конференции, семинари и работни срещи, фокусирани върху AML - местата, където се говори за последните техники за регулаторно съответствие и технологичните иновации в сектора. Тези събития често включват експертни семинари с лектори, които споделят последните новини около предстоящите разпоредби, политики и нови закони. Трябва да спомена, че е редно да се следят отблизо и действията, предприети от Европейската комисия и местните регулаторни органи по отношение на разпоредбите за AML, за да се гарантира спазването на официалните насоки и изисквания.


На второ място, е необходимо активно участие в рамките на местната AML и финтех общности в региона. Изграждането на контакти в такива среди често предоставя ценни възможности за споделяне на опит и може да доведе до нови партньорства.


На трето, но не на последно място по важност, е инвестирането в AML екипа, чрез осигуряване на достъп до свързани с AML курсове, програми за обучение и образователни материали.   


Как PSD3 ще повлияе на AML практиките в Отвореното банкиране през 2024 г.? 


Основната цел на PSD3, или Третата платежна Директива, е да революционизира начина, по който се извършват и управляват плащанията в цяла Европа. PDS3 е базирана на предишнaта директива, но с много по-широк обхват, целящ да се справи с ключови проблеми в платежната индустрия като прозрачност, отговорност и разрастващата се концепция и възможности на отворените данни и съответно Отвореното банкиране.

Един от основните инструменти на директивата ще продължи да бъде Strong Customer Authentication (SCA), който добавя допълнителен слой сигурност към трансакциите, но в новата директива ясно са разписани и допълнителни инструменти, които ще подобрят сигурността на разплащанията. Такива са например задълженията на доставчика, обслущващ сметките да прилага т.нар. „transaction risk monitoring”, т.е. следене на транзакциите с определени параметри и доколко те са рискови. Въвежда се и изискване при иницииран превод чрез интернет банкиране от клиент, да се направи проверка с банката на получателя за съвпадение на идентификатора на сметката и лицето, което стои зад тази сметка, т.е това е една допълнителна защита с цел да се избегнат заплахите, които са свързани със замяна на IBAN номер. Всичко това ще повиши чувствително сигурността.

Отвореното банкиране е друг основен фокус на PSD3. То набра скорост през последните години, стимулирайки банките да споделят клиентски данни с доставчици - трети страни (със съгласието на клиента), като по този начин вече са достъпни много нови иновативни финансови услуги. PSD3 се стреми да подобри Отвореното банкиране чрез решаване на проблеми, свързани със споделянето на данни и оперативната съвместимост, като в крайна сметка насърчава по-голяма конкуренция и иновации във финансовия сектор.

Що се отнася до AML, PSD3 въвежда мерки за по-ефективна борба с финансовите измами и дава възможност на регулаторните органи да прилагат по-стриктно правилата. Освен това има за цел да даде на хората по-голям контрол върху собствените им финансови данни, като гарантира, че те имат правото да определят кой може да има достъп до тяхната информация и за какви цели.

Като цяло PSD3 представлява значителна стъпка напред в регулирането на платежните услуги в Европа. Чрез създаването на единна правна рамка и насърчаването на иновациите и конкуренцията, тя се стреми да подобри ефективността, сигурността и достъпността на плащанията както за потребителите, така и за бизнеса.

Поглеждайки в бъдещето, с всички тези нови инструменти, каква ще бъде ролята на специалиста по AML?   


Независимо от наличието на нови инструменти и технологии, AML специалистите винаги ще бъдат търсени и необходими, защото само те могат да разработят и разберат сложни правила, да открият нови рискове и да се уверят, че се следва “буквата на закона”. Въпреки че машините могат значително да помогнат в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, AML специалистите ще продължават да бъдат ценени заради опита си при решаването на проблемни казуси, както и заради уменията си да проучват задълбочено и да коригират стратегиите, ако и където е необходимо. Специалистите по AML ще продължат да работят в тясно сътрудничество с банките, регулаторните и надзорните органи, като добрата комуникация между всички е от ключово значение.

В крайна сметка вярвам, че специалистите по AML и хората като цяло ще продължат да използват знанията си, за да запазят парите ни в безопасност и в съответствие със закона, но вече с прилагането на все повече и повече технологии.

 

Ако искаш да научаваш първи за случващото се в света на Отвореното банкиране стани част от най-голямото общество на експерти в ОБ с бутона по-долу ↓↓↓49 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page