top of page
  • margarita982

Отвореното банкиране и финансовата грамотност: Предизвикателства и предложения за бъдещето

На 5-ти декември Айрис Солюшънс участва в среща с европейския комисар с ресор "Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари", Марейд Макгинес, организирана от Българската финтех асоциация (БФА). Целта на срещата беше да се обсъдят ключови теми като финансовата грамотност и отвореното банкиране, играещи основна роля в бъдещето на финансовите технологии и услуги в ЕС.


В рамките на срещата Мердихан Исмаилов, Chief Digital Officer на IRIS Solutions, представи дейността на компанията IRIS Solutions и сподели пред аудиторията предизвикателствата пред компаниите, занимаващи се с Отворено банкиране. Мердихан отправи българския призив към ЕК, който включва:


  1. Паневропейска маркетингова кампания за промотиране на отворено банкиране в ЕС: Идеята е да се организират кампании, насочени към развитието и промотирането на отворените финанси и споделянето на данни в цяла Европа.

  2. Незабавни плащания за всички членове на ЕС, вкл. тези извън Еврозоната: Предложението на ЕК за въвеждане на единен период за незабавни плащания във всички държави-членки на ЕС, което би улеснило и ускорило финансовите трансакции, да бъде въведено едновременно в страните в и извън Еврозоната. Така страни като България, Полша, Румъния и др. биха получили равен старт в развитието на Отвореното си банкиране.

  3. Упълномощаване на публичния сектор за приемане на плащания A2A: Инициативата е насочена към разширяване на възможностите за приемане на плащания от публичния сектор чрез A2A (Account-to-Account) трансакции.

  4. Мандат за регулаторни пясъчници и достъп до централизирани регистри: Предложението включва създаването на мандати за регулаторни пясъчници, което би насърчило иновациите и достъпа до централизирани регистри, подпомагайки развитието на финансовите технологии.

  5. Тясно сътрудничество с академичните среди и публичния сектор за иновации, базирани на отворено банкиране/финанси: Подчертава се важността на сътрудничеството между академичните институции и публичния сектор за иновации в областта на отвореното банкиране и финанси.
Тези предложения представляват ключови стъпки към разширяване на възможностите за финансовите технологии в Европа. Айрис и останалите представители на финтех общността убедително подчертаха необходимостта от активно сътрудничество между регулаторите, индустрията и академичните среди за създаване на по-добра финансова бъдещност за всички.


IRIS и Fintech Career Day 2023

IRIS Solutions взе участие във второто издание на Fintech Career Day, организирано от Bulgarian Fintech Association и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. Събитието беше страхотна възможност за студентите да се запознаят с нас и новите бизнес модели около Отворено банкиране, да научат за нашите инициативи и да разгледат възможности за кариера във финтех сектора. По време Fintech Career Day Георги Пенев, Head of growth в IRIS Solutions, представи интересни перспективи и възможности пред присъстващите студенти.


64 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

댓글


bottom of page