top of page
  • Снимка на автораIRIS Solutions

Нова орбита за трансферите от сметка-в-сметка и дигиталния портфейл

Актуализирано: 14.11.2023 г.

Европейски регулации ще стимулират инстантните плащания и иновациите в дигиталните бизнесиМердихан Исмаилов е главен дигитален и информационен директор на IRIS Solutions, един от първите лицензирани доставчици на услуги по PSD2 и пионери в отвореното банкиране в България. Меро активно участва в разработването на PSD3 и новата рамка за отворени финанси на ЕС. Обърнахме се към него да коментира важните новини от изминалата седмица, касаещи финансовия сектор и дигитализацията на живота ни.


Г-н Исмаилов, през седмицата станахме свидетели на определящи за бъдещото развитие на дигиталните услуги в Европейския съюз решения.

Как ще коментирате новините, свързани с постигнатото споразумение за финалните варианти на предложенията за регулации за незабавните плащания и дигитална идентификация? Това са знаци, че предстоят значителни промени в начините за осъществяване на банкови трансфери и споделянето на лични данни в онлайн среда.

Незабавните плащания са вече част от ежедневието. Но към настоящия момент те съставляват едва 15-20% от общия брой трансфери на средства в почти всички европейски страни. Изключенията са малко като светъл пример е Унгария, където регулаторът и държавното ръководство решиха, че всички трансфери в страната следва да са незабавни.

Мисля, че решението за регулация на европейско ниво ще даде тласък за по-широкото им прилагане.

Кога новата регулация за незабавните плащания ще стане факт? В рамките на период от 6 - 12 месеца след влизането на новата регулация в сила всички преводи в евро ще трябва да се изпълняват като незабавни.

Държавите, които не използват еврото като национална валута, ще имат период на въвеждане на регулацията до 36 месеца.

Какво ще промени регулацията? Трансферът на парични средства между две платежни институции ще бъде сведен до няколко секунди.

Това значително ще стимулира развитието на трансферите от тип сметка-към-сметка, особено тези, свързани с плащания между търговец и платец, трансферите между две физически лица и между лица в отделни страни, членки на ЕС.

Кой ще е най-печелившият от въвеждането на новите правила? Ползите от регулацията са за всички участници в плащанията. Една от положителните страни на регулацията е, че тя ограничава размера на таксите за тези операции. Те не могат да бъдат по-скъпи от стандартните кредитни преводи, изпълнявани от платежната институция.

Допълнителен тласък в платежните услуги очакваме и заради дългоочакваната промяна, даваща възможност на платежните институции и институциите за електронни пари да имат директен достъп до платежните системи и да изпълняват незабавни плащания. Смятам, че това ще гарантира разнообразни иновации и конкурентни ценови предложения.

А къде са подводните камъни? Бързината в изпълнението на трансферите носи и риска от привличане на лица, които се опитват да използват това предимство за неоторизирани цели. Затова регулацията предвижда въвеждането на допълнителна проверка от страна на изпращащата институция за съвпадение на името на получателя и номера на сметката в получаващата институция. А това би следвало да ограничи случаите на подмяна на номер на сметка, особено при бизнес трансферите.

Как новата регулация ще се отрази например на доставчиците на услуги по PSD2, какъвто е IRIS Solutions? Новата регулация за незабавни плащания бе очаквана с нетърпение от доставчиците на услуги на отворено банкиране. Очакванията ни са комбинацията от отворено банкиране с незабавни плащания да изведе трансферите от тип сметка-към-сметка в нова орбита, създавайки реален конкурент на картовите плащания.

Досега този тип плащания страдаха от негативите на стандартните преводи - бавна оторизация и сложен процес. Но с новата регулация средствата ще са при търговеца в рамките на секунди, независимо в коя част на деня се извършва плащането. Така търговецът ще може да изпълни услугата/поръчката без да се притеснява ще си получи ли парите и кога.

Изключително приятно впечатление прави фактът, че част от промените за незабавни плащания са описани и в новата директива за платежните услуги (PSD3/PSR1), а това означава приемственост и цялостност на нормативната база в областта на плащанията.

Втората историческа новина от миналата седмица е постигнатото съгласие по документа, определящ параметрите на EU Digital Identity Wallet. Какво означава това съгласие? Решението за онлайн общоевропейска идентификация е новина, приета с радост от всички дигитални бизнеси, особено тези, които регистрират клиенти от всички държави-членки на ЕС. Едно от предизвикателствата на настоящата директива (eIDAS) бе как да се комбинират различните подходи в държавите-членки в общо решение. С новата добавка това уравнение ще бъде решено.

А за европейските граждани какво е значението на тази новина? Основната функционалност на EU Digital Identity Wallet е да идентифицира европейския гражданин чрез националния му документ за идентичност в дигитална среда. Но освен това се очаква уолетът да предоставя допълнителни услуги като съхранение и споделяне на документи (например шофьорска книжка, дипломи, лицензи, удостоверения, медицински картон), споделяне на данни с държавни и сигурни частни институции, платежни и други услуги.

За кои бизнеси това нововъведение ще има най-голямо значение? Очакванията ни са едно от бизнес направленията, което ще се възползва максимално от тази иновация, е да бъде финансовият сектор, където регулациите за KYC и AML са изключително строги и ограничаващи дигиталните процеси. Основното приложение, разбира се, ще бъде в процесите по онбордване на клиенти, откриване на сметки и предоставяне на услуги. Но също така смятам, че ще се разработят и нови решения за задълбочено удостоверяване на идентичността при платежни и други финансови операции и евентуално при употребата на дигиталната валута на ЕС.


Екипът на IRIS Solutions с интерес ще продължава да следи пътя пред двете регулации и процеса по тяхното навлизане в ежедневието ни.

Очакваме вашите коментари и предложения


Прочети още:
82 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page