top of page
  • IRIS Solutions

Европейската комисия прие пакет от документи, регулиращи цифровите финансови услуги


Европейската комисия прие нов пакет за цифровите финансови услуги. Той включва стратегии за цифровизиране на финансовите услуги и за малките плащания, както и законодателни предложения за криптоактивите и за устойчивостта на цифровите технологии. Целта на тези документи е да се насърчат конкурентоспособността и иновациите на Европа в областта на финансовите услуги. Така ще се проправи пътят за превръщането на Европа в световен лидер в разработването на стандарти във финансовата сфера. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно ще им се осигури защита и финансова стабилност.

Мерките са от възлово значение за икономическото възстановяване на ЕС, тъй като предвиждат нови начини за финансиране към европейския бизнес и в частност малките и средните предприятия. Пакетът има и основна роля за реализацията на Европейския зелен пакт и Новата промишлена стратегия за Европа. Комисията опростява разпоредбите и ги съобразява в по-голяма степен с цифровите технологии в стремежа си да насърчи отговорните иновации при финансовите услуги в ЕС. Целта на мерките е и да се ограничат потенциалните рискове, що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността.

Eдна от основните сфери в пакета от мерки се отнася до т.нар. отворени финанси. Чрез тях се насърчава обменът на данни между бизнеса във финансовия сектор на територията на Европа. Гарантира си, че потребителите ще имат по-добър достъп и контрол върху личните данни. Оpen banking позволява достъп до повече клиентски и бизнес данни, които биха позволили на доставчиците на финансови услуги да предлагат по-персонализирани услуги, да посрещнат нуждите на клиентите си от продукти, разработени спрямо техните конкретни нужди. Също така доставчиците на услуги, базирани на open banking, дават възможност на хората и бизнесите да сравняват продукти и да намират най-изгодните за себе си възможности.

IRIS SOLUTIONS има лиценз от БНБ за операции в ЕС за PISP и AISP. Данните от API, до които има достъп IRIS SOLUTIONS, превръщат банковите сметки в ценен дигитален източник на информация. Компанията е доставчик на Open banking за банки, небанкови институции, търговски дружества и др. Решенията, предлагани от дружеството, дават нови възможности за развитие и по-голяма ефективност на различни сфери в бизнеса - банково дело, застраховане, счетоводни услуги, търговия на дребно, програми за лоялност и др.

1 преглеждане

Последни публикации

Виж всички
bottom of page