top of page
  • margarita982

“Да върнем данните на хората” - IRIS на галавечерята “The World Ahead от The Economist”

Актуализирано: 12.03

Наскоро приключилата галавечеря “The World Ahead”, организирана от “The Economist” в София, не беше просто събитие, а среща на визионерски идеи и новаторски решения. 

Галата се проведе под патронажа на Президента на Ре-публика България, Заместник министър-председател и мини-стър на външните работи на Република България и Кмета на Со-фия. Сред участниците на сцена бяха IRIS Solutions, Unicredit Bulbank, Летище София, Coca-Cola Hellenic и др., както и София Калинова, адвокат от Ирландия, директор в Ирландското дружество на глухите и член на Групата на глухите юристи на EUD. В статията по-долу разглеждаме най-важните моменти от това изключително събитие.Вицепремиерът Мария-Габриел говори пред пълната зала на Гранд Хотел Милениум Участието на IRIS Solutions на галавечерята The World Ahead 

 

На галавечерята, Галя Димитрова, управляващ директор и съосновател на IRIS Solutions, представи най-новите иновации в Отвореното банкиране  и сподели своята визия за сигурни и фокусирани върху клиента финансови решения. Независимо дали за лични или корпоративни финанси, Отвореното банкиране дава нов подход към използването на данни и връща контрола им обратно при клиента, 

разказа още Галя. 


Панелна дискусия: Овластяване на бъдещето: Пионерски иновативни бизнес практики

за ориентирано към хората бъдеще. 


Отляво надясно: Alasdair Ross, редактор по страни, „The World ahead 2024“, Михаил Петров, главен изпълнителен директор, Schwarz IT България и Галя Димитрова, управляващ партньор в IRIS Solutions  Още за галавечерята 

Отвъд впечатляващото представяне на технологичния свят в Югоизточна Европа и света, Галата беше събитие, на което се смесваха идеи и сътрудничество. IRIS Solutions взе участие в разговори с водещи представители между които банкери, политически лица и колеги-иноватори.  Обмяната на идеи и експертиза положи основите  за потенциални партн-ьорства и бъдещи сътрудничества,които биха могли да преопределят финтех  пейза-жа в Югоизточна Европа.   Основни изводи от Галата: 

Глобални предизвикателства, местни решения: Галата беше място за разговори и решаване на важни глобални проблеми. От IRIS Solutions се обедини около глобалните проблеми, но и постави ак-цент върху важността новите финтех решения да отчитат нуждите на местните общности, за да имат реално въздействие. 

Технологии за добро: Всички говориха за отговорното използване на технологията. Най-често в основата на тези разговори беше развитието на изкуствения интелект и как да направим, така че той да работи за доброто на хората. IRIS Solutions също подчерта важността на това, като каза, че технологията трябва да помага за решаване на социални и екологични проблеми. 

Иновации в действие: Галата показа, че иновациите могат да променят света, а IRIS Solutions показа примери, как технологията може да по-могне за решаване на реални проблеми и да промени иконимиката и обществата към по-добро. 

  Вместо заключение – вдъхновение и следващи стъпки 


Галавечерята The World Ahead завърши с вдъхновяващата София Калинова – българка, адвокат в Ирландия и директор на борда на Ирландското общество на глухите, която сподели пътя си на глухоням, преследващ юридическа кариера. София повдигна темата за дискриминацията в България и даде пример с матурата си по английски, до която първоначално не била допусната заради невъзможността да премине през компонент ”Слушане с разбиране”. В края на участието си от сцената София подчерта необходимостта от по-приобщаващи политики в страната. София постави внима-нието на публиката върху ограниченията в българското законодателство за превода на жестов език, както и важността на инвестирането в образованието.Завърши с нуждата от ранните програми за използване на жестов език и създаването на приобщаващ пазар на труда за всички хора, включително тези с увреждания. През погледа на Галя Димитрова  

“Галавечерята The World Ahead, включително въздействащата история, споделена от София Калинова, служи като дълбоко напомняне, че нашето пътуване към по-добро и по-приобщаващо бъдеще е непрекъснат процес.  The World Ahead не e край, а начало - катализатор за промяна към по-добро. Пътуването на София, наред със съвместните усилия и иновациите, представени от участници като IRIS Solutions, бележи началото на една трансформираща ера. Семената на сътрудничеството и иновациите, засадени по време на това събитие, имат потенциала да разцъфтят в трайна промяна. Гледайки напред, наша отговорност е да подхранваме тези семена. Трябва да продължим да се застъпваме за приобщаване, да се противопоставяме на дискриминационните практики и да подкрепяме образованието и достъпността. Галавечерята The World Ahead не беше просто празник; това беше призив за действие и следващите стъпки включват приложението на практика на този импулс напред” - Галя Димитрова, Управляващ партньор в IRIS Solutions. Галя Димитрова, управляващ съдружник в IRIS Solutions дава интервю на The World Ahead Gala Dinner 2024
21 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page