IRIS multibank wallet

IRIS multibank wallet e приложение, което Ви позволява да добавите своите сметки от различни банки в един общ дигитален портфейл, да акумулирате информацията си от тях и да се разплащате от сметката, от която желаете.

 

 

14-768x696.png

Какво Ви дава IRIS multibank wallet

IRIS multibank wallet  Ви позволява да видите както наличността  по сметките си, така и последните си транзакции по тях.

В дигиталния портфейл лесно можете да добавяте, да сменяте и да премахвате сметките, които желаете да са видими в него.

Чрез IRIS multibank wallet можете:

  • да заплащате онлайн покупки;

  • да заплащате стоки или услуги в търговски обекти;

  • да извършвате транзакции между своите платежни сметки в различни финансови институции;

  • да нареждате преводи към свои приятели, близки;

  • да разделите разходите/сметката си.

Защита и сигурност

Управлението на Вашия дигитален портфейл е изцяло под Ваш контрол. Добавянето и премахването на сметки и инициирането на транзакции се осъществява само и единствено посредством механизмите, предоставени Ви от Вашата/те банка/и.

IRIS multibank wallet е разработен в пълно съответствие на Втората платежна директива на ЕС (PSD 2) като се спазват всички регулаторни технически изисквания за задълбочено удостоверяване на идентичността.

IRIS Multibank wallet е продукт на "Айрис Солюшънс" – платежна институция, лицензирана от Българската Народна Банка.

Колко ще Ви струва

IRIS multibank wallet e приложение, което можете да свалите и да ползвате напълно безплатно.

Таксите за инициираните от Вас транзакции се определят от банката, в която е сметката Ви и са еквивалентни на таксите, които плащате за ползване за интернет банкиране.

 

Ползите за Вас

Едно приложение, от което лесно можете да управлявате сметките си в различните банки.

Удобен и ефективен начин да извършвате плащания към търговци, приемащи плащания с IRIS multibank wallet.

По-сигурен метод за плащане в онлайн среда от всички познати до момента способи.

Приложението е достъпно за Android и iOS

​​

IOS.png
index.png

Ако желаете да получите допълнителна информация, можете да прочете тук или да се свържете с нас