Multibank Wallet

Iris Multibank wallet e приложение, което Ви позволява да добавите Вашите сметки от различни банки в един общ дигитален портфейл, да акумулирате информацията си от тях и да се разплащате от сметката, от която желаете.

 

 

Какво Ви дава Multibank wallet?

Iris Multibank wallet  Ви позволява да видите както наличността  по сметките си, така и последните си транзакции по тях.

В дигиталния портфейл лесно можете да добавяте, да сменяте и да премахвате сметките, които желаете да са видими в него.

Чрез Iris Multibank wallet можете:

  • да заплащате Вашите онлайн покупки

  • да заплащате стоки или услуги в търговски обекти

  • да извършвате транзакции между Вашите платежни сметки в различни финансови институции

  • да нареждате преводи към свои приятели, близки

  • да разделите разходите/сметката си

Защита и сигурност

Управлението на Вашия дигитален портфейл е изцяло във Вашия контрол, като добавянето и премахването на сметки и инициирането на транзакции се осъществява само  и единствено посредством механизмите предоставени Ви от Вашата/те банка/и.

Iris Multibank wallet е разработен в пълно съответствие на Втората платежна директива на ЕС (PSD 2 ) като се спазват всички регулаторни технически изисквания за задълбочено удостоверяване на идентичността.

Iris Multibank wallet е продукт на Айрис Солюшънс – лицензирана платежна институция от Българска Народна Банка.

Колко ще Ви струва?

Iris Multibank wallet e приложение, което можете да свалите и да ползвате напълно безплатно.

Таксите за инициираните от Вас транзакции се определят от банката, в която е сметката Ви и са еквивалентни на таксите за интернет банкирането Ви.

 

Ползите за Вас

Едно приложение, от което да управлявате сметките си в различните банки.

Удобен и ефективен начин да извършвате плащания към търговци, приемащи плащания с Iris Digital Wallet.

По-сигурен метод за плащане в онлайн среда спрямо познатите Ви способи.

Приложението е достъпно за Android и iOS

​​

IOS.png
index.png

Ако желаете да получите допълнителна информация, можете да прочете тук или да се свържете с нас

ПЛАЩАНЕТО - УДОБНО, СИГУРНО И ИЗГОДНО

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn